Pàgina Principal


Modulació d'Amplitud Receptor Regeneratiu d'Ona Mitja
7. CONSTRUCCIÓ D'UN RECEPTOR AM


En aquest apartat hi trobaràs: el material necessari per a construir un receptor de ràdio AM i l'esquema elèctric del circuit, dos esquemes del circuit que t'indiquen on col·locar els components i com connectar-los i varies fotografies de radios.
 
7.1. COMPONENTS I ESQUEMA DEL CIRCUIT
 
Els components electrònics necessaris són els següents:


Condensador Ceràmic 560pF
2 Condensadors  47nF
Ferrita (1cm de diàmetre 10cm de longitud) Resistència de 10 ohms (marró-negre-negre)
Condensador Ajustable 7-100pF o Condensador Variable de fins a 500pF
Condensador Electrolític 220uF
Diode Cristall de Germani OA90
Clip per a Pila 9V
Condensador Ceràmic 470pF
Altaveu 8ohms 0,25W
Potenciòmetre Plàstic 220kohms
Interruptor
C.I. LM386N-1 Placa de Bakelita (petita)
Zócalo C.I.
Fil de Coure Esmaltat 0,4mm.
2 Condensadors Electrolítics 10uF
Estany per soldar.

Si us venen una ferrita més petita aleshores millor en compreu dues i les enganxeu.
Si voleu gastar uns quants diners més, podeu substituir el condensador ajustable per un condensador variable amb una capacitat màxima de 300 a 500 pF. Això permet canviar la freqüència que voleu escoltar girant un botó. Opcionalment també podreu moure la ferrita per canviar de freqüència.
La recepció també millora si s'utilitza un cable més gruixut, de per exemple 0,8 mm de diàmetre, encara que en aquest cas caldrà que compreu una ferrita més llarga o compreu dues ferrites i les engaxeu.
També pot ser interessant no comprar l'altaveu més petit possible, el so sempre serà millor amb un altaveu més gran.

L'esquema del circuit és el següent:


A continuació veureu el projecte desenvolupat amb el material més econòmic possible.

 
7.2. Muntatge de l'antena + sintonitzador + demodulador
Anem a veure com muntar l'antena, el sintonitzador i el demodulador. Les línies discontínues indiquen cables per sota de la placa de bakelita. Les fletxes suggereixen els llocs on s'han de fer les soldadures.


La bobina de 120 voltes cal fer-la sobre un cilindre de cartró o de plàstic, com ara el que s'utilitza per als fils de cosir.


 
7.3. Muntatge de l'amplificador LM386N-1

Aquest dibuix és continuació de l'anterior, tal i com es pot observar. No instal·leu el circuït integrat fins al final.

 
Abans d'instal·lar el circuït integrat, val la pena comprobar que totes les connexions s'han fet amb èxit. Amb un téster es comproba que totes les connexions són bones. Si no ho son, solda-les un altre cop. Cal comprobar també que no hi hagi curtcircuïts entre les potes del zòcal del C.I. Si n'hi ha, separa les soldadures que hagin pogut quedar juntes.

A continuació, instal·la el circuït integrat en la posició correcta (fixa't bé en el dibuix).


7.4. Provant la Ràdio
Una vegada has comprovat que totes les connexions són correctes cal provar la ràdio.
Connecta el cable de terra (a les patilles d'un endoll, o a una canonada d'aigua o a la griferia, etc) i l'antena (un cable llarg, a partir de 5 metres fins uns 40 metres).
Després posa la ferrita dins de la bobina.
Posa el condensador ajustable en la possició de capacitat màxima. Connecta la pila i l'interruptor.
Per sintonitzar mou la ferrita lentament endavant i/o endarrera amb el volum de la ràdio al màxim (potenciòmetre) fins que sentis bé una emissora.
Si tens alguna emissora a prop no necessitaras ni cable de terra ni antena per a una bona recepció. Prova a sintonitzar emissores sense cable de terra ni antenna. La bobina conjuntament amb la ferrita poden actuar com una bona antenna si hi arriba prou senyal.
Problemes que pots tenir i com solucionar-los:
Problemes
Possibles causes
Solucions
Al moure la ferrita, s'observa que només se sent una emissora quan la ferrita està totalment a l'interior de la bobina. Pot haver passat que la bobina no tingui prou número de voltes.  La solució més senzilla consisteix a instal·lar un condensador d'uns 220pF en paral·lel a la bobina. Un altre solució és canviar la bobina per una altre bobina amb un nombre de voltes superior
Al moure la ferrita, s'observa que només se sent alguna emissora quan la ferrita està quasibé a l'exterior de la bobina. Pot haver passat que la bobina tingui massa voltes.  La solució consisteix en moure el condensador ajustable fins que s'aconsegueix una bona recepció amb una possició acceptable de la ferrita. Si no ho aconsegueixes, hauras de disminuir el nombre de voltes de la bobina. 
La ràdio se sent de forma intermitent. Alguna connexió falla.  Busca-la amb el téster. Torna-la a soldar i després la tornes a comprovar amb el téster.
El so és molt distorsionat. La pila està gastada. Canvia-la per una de nova. 
Tingues en compte que no podras sentir un so prou bo fins que l'altaveu no estigui instal·lat en una capsa.
És posible sintonitzar una emisora, però el so és dèbil i amb soroll de fons. En el lloc on et trobes situat no hi arriba senyal. Comprova que amb una ràdio comercial es sent alguna emisora. Pensa que la teva ràdio és menys sensible que un receptor convencional. Si amb una ràdio comercial no hi ha bona recepció amb la teva ràdio tampoc n'hi haurà. 
Hi ha una connexió mal feta. Comprova les connexions que corresponen al circuït de l'apartat 7.2 i les connexions del potenciòmetre de l'apartat 7.3.
La connexió del cable de terra no és bona. Aquesta connexió és fonamental per al bon funcionament de la ràdio, especialment si l'emissora és llunyana o de poca potència. Comprova aquesta connexió. Intenta fer funcionar la ràdio amb més d'un terra.
El cable d'antena no és prou llarg. Una manera "patatera" de comprovar-ho consisteix en tocar amb les mans l'extrem lliure del cable d'antena. Si la recepció millora és que cal un cable més llarg. 
Et trobes a l'interior d'un edifici que conté moltes estructures metàl·liques que donen lloc a interferències i debiliten el senyal  En aquest cas l'única solució posible és canviar de lloc.
Una vegada solucionats tots els problemes, cal instal·lar el circuït en una capsa.

 
7.5. Instal·lació del circuit en una capsa
Ara cal instal·lar el circuit dins d'una capsa. En la fotografia podeu veure un exemple de com instal·lar el circuit.
Cal fer diversos forats:
Convé que la bobina no es pugui moure. Si cal, l'enganxeu.
La pila també cal que quedi ben subjectada. En cas contrari pot colpejar el circuit i danyar-lo.


 


 
En aquesta fotografia podeu veure un auricular d'alta impedància (100 k ohms) connectat a les potes del condensador de 470pF i que no surt a l'esquema.

Aquest auricular permet sentir la ràdio sense necessitat de fer ús de l'amplificador. La ràdio pot funcionar doncs sense piles si utilitzem un auricular d'alta impedància. Molt probablement necessitereu fer la corresponent connexió a terra i a una antenna per a que hi arribi prou senyal al circuit detector.

Si feu aquest muntatge i voleu sentir la ràdio amb l'altaveu, cal retirar l'auricular, doncs es menja les altes freqüències i pot originar fenòmens de realimentació, que d'altra banda resulta divertit provocar.
 


En aquesta fotografia s'ha utilitzat una capsa petita perquè es pretenia fabricar una ràdio fàcilment transportable i el més econòmica pòssible. Si escolliu una capsa més gran, veureu que la qualitat del so millora sensiblement. També millora la qualitat del so si compreu un altaveu més gran.

 
7.6 Aspecte exterior de la capsa
Cal que l'aparença de la capsa sigui bona, doncs volem fabricar un producte atractiu. Dissenya l'aspecte exterior de la capsa i tingues en compte que a l'exterior de la capsa, haurà d'aparèixer:

Un exemple de disseny el tens en aquestes imatges:

 

Modulació d'Amplitud Receptor Regeneratiu d'Ona Mitja