Components Electrònics


DIODE DE GERMANI Reben el nom de díodes de punta de contacte perquè l’extrem d’un conductor, molt prim, recolza sobre un petit cristall de germani. A partir d’una diferencia de potencial de 0,2 V es fa conductor. En la nostra ràdio el fem servir en lloc d’un díode de silici (que és el que es fa servir normalment) perquè aquests condueixen a partir de 0,6 V. Els diodes de germani es fan servir doncs quan s'ha de treballar amb potencials molts petits. Alguns models estan encapsulats en vidre i s’hi pot veure l’interior:


Diode de Germani