Components Electrònics


ELS CONDENSADORS El condensador és un component que serveix per emmagatzemar una càrrega elèctrica considerable sobre una superficie petita. El paràmetre més important d’un condensador és la capacitat. En funció de la capacitat podem establir la següent classificació:

Condensadors Fixos


Condensador variable
 
 
Movent l'eix s'aconsegueix de variar la capacitat:


Variar la capacitat

Si voleu aprendre més coses sobre condensadors, clikeu aquí.