Pàgina Principal


Receptor d'Ona Mitja Funcionament dels receptors
 


 

8. RECEPTOR REGENERATIU AM
 
Una vegada hagis construit el receptor anterior i hagis gaudit posant-lo a prova intentant de sentir totes les emissores possibles hauràs pogut adonar-te'n de tot el que és capaç de fer un sistema tant senzill i també n'hauràs pogut detectar les limitacions. 
Ara et proposem un circuit una mica de res més complicat, basat en el circuit anterior, però amb unes prestacions molt superiors. Aquest circuit correspon al que es pot anomenar un "receptor regeneratiu".


 

 
COMPONENTS
Condensador Variable 300 ò 500pF Ferrita (1cm de diàmetre 10cm de longitud)
2 Condensadors de polièster 100nF  Resistència de 1k ohm
Resistència de 330 ohms 2 transistors BC 109 C
Condensador de tàntal 1 uF Condensador electrolític 1000 uF
Diode Cristall de Germani OA90 Condensador Ceràmic 470pF
Condensador Ceràmic 470pF Potenciòmetre Plàstic 220kohms
C.I. LM386N-1 Zócalo C.I.
2 Condensadors Electrolítics 10uF Condensador  47nF
Condensador  47uF Resistència de 10 ohms (marró-negre-negre)
Condensador Electrolític 220uF Portapiles de 6 piles AA (1,5 V) o una bateria de 12V
Altaveu 8ohms 0,25W Interruptor
Placa de Bakelita (petita) Fil de Coure Esmaltat 0,4mm.
Fil de Coure Esmaltat 0,4mm. Potenciòmetre de 120k (també podeu utilitzar 0,5M-1M)


Aquí tens una fotografia dels components electrònics:
 Fixa't en l'esquema del circuit. La major part és identic a l'esquema del circuit que ja has construit. Però han aparegut nous elements.

A la sortida de l'antenna (condensador variable en paral·lel amb la inductància variable) hi trobem un amplificador amb un guany molt elevat format per dos transistors BC109C.

El punt essencial d'aquest circuit és que una part del senyal amplificat retorna a l'antenna a través d'una resistència variable (ara ja saps per què el circuit té el nom "regeneratiu"). En electrònica diem que és un sistema amb retroalimentació positiva.

La primera part del circuit també es pot muntar així:


Fixa't en la connexió amb la inductància del circuit ressonant. Aquesta connexió augmenta el factor de qualitat del circuit i n'augmenta la selectivitat. La realimentació es fa en aquest cas a través d'un potenciòmetre de 470k. 
Els sistemes retroalimentats tenen guanys molt elevats, la qual cosa significa que el nostre receptor és molt més sensible que el circuit anterior (és a dir, que podrem detectar emissores molt més dèbils). A més, el sistema és molt selectiu, és a dir, només amplifica una banda molt estreta de freqüències centrada en la freqüència que volem sentir. Això assegura que la superposició de freqüències (és a dir, el fet que sentim dues emissores al mateix temps quan resulta que només d'hauríem de sentir una) és molt inferior o inexistent en comparació amb el circuit anterior.
 
Si la resistència variable és massa gran l'amplificació proporcionada pels transistors BC 109 C no serveix de res i si és massa petita es sentirà malament i fins i tot podràs sentir sorolls estranys. Si vols, pots jugar a canviar la resistència variable per alguna resistència variable de valor més elevat, per exemple 500k o fins i tot 1M.  Aquesta part del circuit aconsegueix de millorar molt la sensibilitat i la selectivitat de l'antenna (és a dir, ara podrem escoltar emissores que abans no sentiem i a més a més no es senten tant o gens superposades).
 
El condensador de 1uF és de tàntal i el de 1000uF és electrolític. Aquests condensadors asseguren el bon funcionament del circuit regeneratiu al mantenir el voltatge el més estable possible fins i tot quan les piles estiguin molt gastades. És molt convenient fer anar aquest circuit amb piles o amb una bateria.
 
La resta del circuit és identic al circuit anterior. La resistència variable que regula l'entrada del senyal d'audio cap a l'amplificador LM 386 N-1 té un valor de 220k.
 
Amb aquest circuit no et caldrà cap connexió extra per a escoltar emissores prou potents o prou properes. Ni et caldrà connexió amb un cable de terra ni et caldrà un cable llarg per a millorar la recepció. De tota manera pots experimentar i pots provar que passa quan fas aquestes connexions. Llegeix però, primer amb atenció l'apartat 9.
  Aquí tens un exemple de receptor regeneratiu muntat en una capsa: 
 
 


Receptor d'Ona Mitja Funcionament dels receptors