Pàgina Principal


L'amplificador Modulació d'Amplitud i de Freqüència



  
5. Com emetre ones de radio de la manera més senzilla possible
 

Emetre ones de ràdio és relativament senzill. El que resulta complicat és fer-ho d'una manera molt eficient.

Si per un cable hi fem passar corrent altern, aquest cable emet ones de ràdio d'una freqüència igual a la del corrent altern que hi circula. Tots els cables de l'electricitat emeten ones de radio d'una freqüència molt baixa: 50Hz. I molts dispositius electrònics incorporen "barreres" contra aquestes ones de ràdio i d'altres que generen diverses màquines elèctriques, com ara motors, etc.

En les emissions de ràdio convencionals es fan servir freqüències molt més elevades. Generalment, com més alta és la freqüència, més energia s'emet en forma d'ones de ràdio.

En les emissions d'Ona Mitjana que es fan en AM Modulació d'Amplitud es fan servir freqüències compreses entre 530-1600 kHz i en la FM entre 88-108 MHz.

Anem a veure ara com fer una emissora molt senzilla per a emissions AM.

Necessitarem d'entrada un circuit electrònic anomenat oscil·lador, que sigui capaç de produir corrent altern de per exemple f = 1.2 MHz.

Un oscil·lador acostuma a tenir quatre terminals con a mínim. Dos són per a connectar-los a una pila o font d'alimentació. Un altre terminal és per a connectar-lo a massa o al terra i l'últim dels terminals és propiament on obtenim un voltatge altern.

Podem utilitzar com a terra la connexió a terra d'un endoll (patilles metàl·liques) però mai el neutre!!!!!!. També es pot utilitzar com a terra les canonades de l'aigua, una aixeta, etc.

L'altra terminal, per on obtenim el voltatge altern es connecta a un cable llarg vertical o en forma de L invertida (una part vertical i una altra part horitzontal).

La longitud de l'antena es defineix com la distància que hi ha des de l'extrem del cable llarg fins al terra. Aquesta longitud, multiplicada per 4,2 ens dona, aproximadament, la longitud d'ona que podem emetre millor. Per a 1.2MHz necessitem una antena d'aproximadament 60m. 

Per exemple, si vivim en un quart pis, el cable de terra té una longitud aproximada de 3x5=15m. Per tant ens caldrà un cable de 45m, que per exemple, podrà estar estés pel terra.

Les antennes de les emissores de ràdio emeten molts kilowatts de potència. Quan s'han d'emetre potències tan grans aleshores enlloc d'utilitzar cables el que es fa és construir torres metàl·liques d'alçada la que correspongui per la longitud d'ona que s'hagi d'emetre.


Antena Radio Nacional
Part superior de l'antenna

A la fotografia de l'esquerra podem veure la torre metàl·lica des d'on s'emet Radio Nacional d'Espanya a localitat de Santa Barbàra (comarca del Montsià, província de Tarragona), amb una freqüència de 693KHz (correspon a una longitud d'ona de 432,9 metres) i una potència de 5kW. L'alçada d'aquesta torre ha de ser aproximadament de 432,9/4,2 = 103 metres.

 A la fotografia de la dreta es pot observar una ampliació de la part superior de l'antena. Aquest "paraigües" que s'observa a la part superior serveix per a evitar que l'antenna emeti cap amunt (no hi ha gaire gent amb ràdios, oi, al cel?).

L'amplificador Modulació d'Amplitud i de Freqüència