Components Electrònics  

 

CIRCUIT INTEGRAT LM386Un circuit integrat és un “microcircuit” obtingut mitjançant l’ús de tècniques molt complexes. El circuit integrat de la fotografia conté 10 transistors, 3 diodes i 7 resistències interconnectats entre ells. El microcircuit és molt petit i es troba recubert d’una càpsula de plastic negre del que sobresurten 8 potes que permeten connectar el circuit integrat en un circuit encara més complex.

El circuit integrat LM386 és un amplificador operacional especialment dissenyat per a amplificar senyals d’àudio. Penseu que permet multiplicar per 200 el voltatge d’un senyal d’audio. Aquí en podeu veure una fotografia:


LM386N-1
 
  Per aprendre més coses sobre aquest circuit integrat, clika aquí.