Components Electrònics


ELS TRANSISTORS


 

Un transistor és un dispositiu format per tres terminals. Permet controlar la intensitat del corrent que circula entre dos d’aquests terminals (emissor i col·lector), mitjançant l’aplicació d’un corrent molt més petit aplicat al tercer terminal (base). El que fa el transistor és amplificar el corrent transformant senyals molt dèbils, com els que s'obtenen a partir de les ones de ràdio, en altres prou forts com per poder produir un so en un altaveu. A la fotografia podeu veure un transistor BC109C utilitzat en algún dels projectes que es proposen:


Transistor