4. Programari Científic

GNU Scientific Library (GSL)


Per a programació amb gcc (C/C++).
Es pot instal·lar directament des del Synaptic.
Però sempre m'estimo més compilar-la i instal·lar-la manualment.
Convé tenir instal·lats els paquets csh, gawk, mingw32-binutils, mingw-w64.
Teniu abaix les fonts de la llibreria per a poder-la compilar i instal·lar.

Primer, descomprimim el fitxer.
Les instruccions es troben en el fitxer INSTALL.

Després fem

./configure>configure.txt

i mirem el fitxer configure.txt per si ens falta algun paquet per instal·lar.
No cal tenir ieeefp.h

A continuació compilem la llibreria fent

make

Si no teniu instal·lat make l'instal·leu directament amb el Synaptic.

Un cop compilada, la instal·lem tot fent,

sudo make install

Per a posar a proba la llibreria, fem un test

make check > log 2>&1

En el fitxer log hi trobem els resultats. Per pantalla només apareixeran els errors, si n'hi ha.

I per desfer-nos de fitxers inútils, finalment fem

make clean

I ja hem acabat.
GMT

Amb amb aquest programari pots fer mapes de tot el món.
Us podeu instal·lar els fitxers binaris a través del Synaptic.
Després cal modificar manualment el fitxer /etc/profile i afegir a la variable PATH la carpeta /usr/lib/gmt/bin.
Els fitxers per dibuixar les costes és millor baixar-se'ls directament des del lloc web:

ftp://ftp.soest.hawaii.edu/pwessel/

i es millor en aquest moment (Novembre 2011) baixar-se aquest fitxer i instal·lar-lo manualment.
Les versions més noves no funcionen amb la versió que en aquest moment proporciona Debian.
No se pas si l'error que hi havia en el programa està subsanat en la versió més nova (una versió beta) que proporciona GMT.

Per al meu ús personal, també necessito instal·lar a la carpeta /usr/share/gmt/cpt les taules de colors corresponents (estan a baix).

Dades DEM (Digital Elevation Map) per a utilitzar amb GMT
  • GINA (topografia i batimetria, resolució 30" d'arc, aprox. 1km)
  • GTOPO30 (resolució 30'' d'arc, aprox 1km)
  • GMTED2010 (resolució de 7.5" d'arc, 26-30 metres)
  • SRTM (resolució de 3" d'arc)
Normalment genero fitxers EPS.
Per a no tenir problemes amb els fitxers EPS (especialment amb l'OpenOffice), és bo tenir instal·lats els següents programes:
  • perlmagick
  • imagemagick
  • sketch
  • libwmf-bin
  • dia
  • pstoedit

Un mapa d'exemple (mapa físic de la península ibèrica)

Anem a veure com fer mapes amb les dades de GINA (Geographical Information Network of Alaska).
Primer de tot cal baixar-se els fitxers .grd que estan comprimits utilitzant bzip2.
Els posem tots en un directori comú.

Com que les dades de la península es troben en dos fitxers diferents, ajuntem els fitxers fent:

grdpaste North_West.grd North_East.grd -Giberica.grd

D'aquesta manera tindrem tota la informació en el fitxer iberica.grd.
Ara anem generem un fitxer nou que anomenarem meu_mapa.csh on hi posarem totes les instruccions necessàries per a poder fer el mapa.
Aquest fitxer haurà de ser executable (editeu-ne les propietats) i el podeu agafar del final de la pàgina.
DISLIN

Llibreria de funcions gràfiques.

Es necessiten les llibreries libxp6 (per 32 bits) i OpenMotif:

i386
amd64

Instaleu les llibreries que toca tot fent:

apt-get install libxp6

dpkg -i openmotif_2.3.3-1_lucid_i386.deb
dpkg -i openmotif_2.3.3-1_lucid_amd64.deb

Instal·leu la llibreria DISLIN tot fent:

dpkg -i dislin-10.1.linux.i586.deb

I poseu a prova la llibreria compilant un programa de prova:

cp -p -R /usr/local/dislin/examples $HOME
cd $HOME/examples
clink -c exa_c (o.k.)Tots els fitxers que es mencionen en aquesta pàgina els trobareu AQUÍ


Si necessiteu resoldre algun dubte, poseu-vos en contacte a través d'aquest enllaç.