5. OSSv4

El sistema de so que porten per defecte les distribucions de Linux és ALSA.
Hi ha un sistema de so molt superior, anomenat OSS (Open Sound System).
Aquest sistema és compatible amb més targes de so que no pas ALSA, però també dona més problemes alhora de configurar els programes, sobre tot si utlitzeu un sistema de 64 bits (amd64).

Anem a veure com instal·lar-lo (a Debian squeeze).

Primer instal·lem el programari necessari:

aptitude install oss4-base oss4-dkms oss4-gtk
 
Ara cal dir-li a la màquina que volem utilitzar OSS enlloc de ALSA. Fem:

dpkg-reconfigure linux-sound-base

i escollim OSS.

Finalment ens desfem del sistema ALSA:

/etc/init.d/alsa-utils stop
aptitude remove alsa-base alsa-utils


i reiniciem el sistema.

Per assegurar que tots els programes puguin produir so encara que només funcionin amb ALSA, fem el següent:

aptitude install libasound2-plugins

i a continuació al fitxer /etc/asound.conf i posem el següent:

pcm.oss {
   type oss
    device /dev/dsp
}

pcm.!default {
    type oss
    device /dev/dsp
}

ctl.oss {
    type oss
    device /dev/mixer
}

ctl.!default {
    type oss
    device /dev/mixer
}Reinicia el sistema i comprova que tot va bé. Mira el seguent enllac per a configurar les diverses aplicacions que puguis tenir instalades.

El que pot donar més problemes, sobre tot als sistemes de 64-bits, és el Adobe Flash Player. Si no us funciona agafeu-vos fort i proveu el següent.

i) Descarregueu el fitxer que teniu adjuntat al final de la pàgina i que es diu flashsupport.c

ii) Instaleu gcc-multilib tot fent

sudo apt-get install gcc-multilib

iii) Ara hem de compilar aquest fitxer tot fent:

cc -shared -fPIC -O2 -Wall flashsupport.c -o libflashsupport.so

iv) S'ha generat un fitxer libflashsupport.so que ara cal instal·lar fent:

sudo install -s libflashsupport.so /usr/lib

v) Finalment feu

sudo ldconfig

per acabar d'instal·lar la llibreria i les seves dependències i reinicieu el navegador...

Bona sort!!!Tots els fitxers que es mencionen en aquesta pàgina els trobareu AQUÍ

Si necessiteu resoldre algun dubte, poseu-vos en contacte a través d'aquest enllaç.