Biologia 1r Batxillerat

Curs 2021-2022

Les molècules de la vida

Relació d'unitats

1. La composició dels éssers vius

2. Els glúcids

3. Els lípids

4. Les proteïnes

5. Els àcids nucleics1. La composició dels éssers viusPresentacions de classe


-
L'exploració de la vida
- La vida. Els nivells d'organització de la matèria.
- La química de la matèria viva. Els bioelements.
- Els principis immediats o biomolècules. L'aigua i les sals minerals.

- Les dissolucions i les dispersions col·loidals.

Altres materials de consulta (pdf)


- Bioelementos y biomoléculas inorgánicas (Unidad didáctica 2º bachillerato, editorial Ecir)
- El agua como biomolécula (Unidad didáctica de Alejandro Porto Andión, web Bionova.org)
- El agua (Presentación en Power Point del libro de Bioquímica de Lehninger)

Activitats complementàries


- Bioelementos y biomoléculas inorgánicas. Actividades (fuente Editorial ECIR)
- Base molecular y fisicoquímica de la vida. Actividades 1-18 (fuente Editorial sm)
- Actividades interactivas. Bioelementos, biomoléculas, agua y sales minerales (Proyecto Biosfera)

Enllaços web d'interès


- La materia viva Bioelementos, biomoléculas, agua y sales minerales (Proyecto Biosfera 2º Bachillerato)
- Bioelementos, agua y sales minerales (Aula Virtual de Biología. Universidad de Murcia)
- L'aigua, la molècula de la vida (NaturalSom)
- L'estructura de l'aigua (Web amb arxius flash, Universitat de les illes Balears)
- Biomolèculas (web del departamento de Bioquímica y Biología molecular de la Universidad del Pais Vasco.)
 


2. Els glúcidsPresentacions de classe


- Els glúcids 1. Característiques generals. Els monosacàrids.

- Els glúcids 2. Els disacàrids i els polisacàrids.


Altres materials de consulta (pdf)


- Els glúcids (presentació de Jose Maria Carrasco, web El suro d'experimentals)

Activitats complementàries


- Base molecular y fisicoquímica de la vida. Actividades 19-28 (fuente Editorial sm)
- Activitades interactivas. Los glúcidos. Actividades 3-8 (fuente Proyecto Biosfera)
- Test de autoevaluación. Hidratos de carbono. Ampliación.

Enllaços web d'interès


- Los glúcidos (Aula Virtual de Biología. Universidad de Murcia)

- Els glúcids (NaturalSom)
- Carbohidratos (Web amb arxius flash, Universitat de les illes Balears)
- La materia viva. Los glúcidos (Web Proyecto Biosfera. Curso 2º Bachillerato)
- Biomolèculas. Los glúcidos (web del departamento de Bioquímica y Biología molecular de la Universidad del Pais Vasco.)

Pràctiques de laboratori


- Reconeixement de glúcids

- Observació d'amiloplasts
3. Els lípidsPresentacions de classe


- Els lípids 1. Característiques i funcions. Els àcids grassos.

- Els lípids 2. Els lípids amb àcids grassos o saponificables.

- Els lípids 3. Els lípids sense àcids grassos o insaponificables.


Altres materials de consulta (pdf)


- Los lípidos (Unidad didáctica 2º de bachillerato Editorial ECIR)

- Los lípidos (Unidad didáctica de Alejandro Porto Andión, web Bionova.org)

- Los lípidos. Transparencia. Classificación. (Universidad de Málaga)


Activitats complementàries


- Los lípidos. Actividades  (fuente Editorial ECIR)
- Base molecular y fisicoquímica de la vida. Actividades 29-44 (fuente Editorial sm)
- Hablamos de grasas. Test de múltiples respuestas (fuente Proyecto Biosfera)

- Test de autoevaluación. Los lípidos. Ampliación.

Enllaços web d'interès


- La materia viva. Los lípidos (Web Proyecto Biosfera. Curso 2º Bachillerato)

- Lípids (NaturalSom)
- Los lípidos (Aula Virtual de Biología. Universidad de Murcia)
- Biomolèculas. Los lípidos (web del departamento de Bioquímica y Biología molecular de la Universidad del Pais Vasco.)
- Lípidos. Clasificación y estructura (Universitat de les illes Balears)

Pràctiques de laboratori


- Reconeixement de lípids
4. Les proteïnesPresentacions de classe


- Les proteïnes 1. Els aminoàcids. Propietats i classificació. Els pèptids.

- Les proteïnes 2. L'estructura de les proteïnes.

- Les proteïnes 3. Propietats, funcions i classificació de les proteïnes.

- Nivells estructurals de les proteïnes. Animació flash molt senzilla però molt clara.


Altres materials de consulta (pdf)


- Las proteínas (Unidad didáctica de Alejandro Porto Andión, web Bionova.org)
- Els aminoàcids (Presentació de Jose Maria Carrasco, web El suro d'experimentals)

- Les proteïnes (Presentació de Jose Maria Carrasco, web El suro d'experimentals)

Activitats complementàries


- Actividades interactivas. Prótidos. Actividades 10-14  (fuente Proyecto Biosfera)
- Base molecular y fisicoquímica de la vida. Actividades 45-58 (fuente Editorial sm)
- Test de autoevaluación. Las proteínas.

Enllaços web d'interès


- La materia viva. Las proteïnas (Web Proyecto Biosfera. Curso 2º Bachillerato)

- Proteïnes (NaturalSom)
- Las proteínas (Aula Virtual de Biología. Universidad de Murcia)
- Aminoácidos y péptidos. Ampliación (Universidad de Malaga.)
- Aminoácidos (web del departamento de Bioquímica y Biología molecular de la Universidad del Pais Vasco.)
- Péptidos (web del departamento de Bioquímica y Biología molecular de la Universidad del Pais Vasco.)
- Proteínas (web del departamento de Bioquímica y Biología molecular de la Universidad del Pais Vasco.)

Pràctiques de laboratori


-
Identificació de proteïnes

- Proteïnes. Coagulació pel calor i pels àcids
5. Els àcids nucleicsPresentacions de classe


- Els àcids nucleics. Composició química. Els nucleòtids.

- Els àcids nucleics. El DNA.

- Els àcids nucleics. El RNA.


Altres materials de consulta


- Els àcids nucleics (Presentació de Jose Maria Carrasco, web El Suro d'experimentals)

- Los nucleótidos y los ácidos nucleicos (Unidad didáctica de Alejandro Porto Andión, web Bionova.org)


Activitats complementàries


- Actividades interactivas. Los ácidos nucleicos. Actividades 14-18  (fuente Proyecto Biosfera)
- Base molecular y fisicoquímica de la vida. Actividades 59-71 (fuente Editorial sm)
- Test de autoevaluación. Los ácidos nucleicos


Enllaços web d'interès


- La materia viva. Los ácidos nucleicos (Web Proyecto Biosfera. Curso 2º Bachillerato)

- Àcids nucleics (NaturalSom)
- Los ácidos nucleicos (Aula Virtual de Biología. Universidad de Murcia)
- Biomolèculas. Los ácidos nucleicos (web departamento de Bioquímica y Biología molecular Universidad Pais Vasco.)

Pràctiques de laboratori


- Cómo extraer ADN de cualquier cosa viviente (font web Learn. Genetics)Tornar


Cinta Alemany (maleman1@xtec.cat)


pàgina en actualització
Pàgina en procés continu d'actualització.
Última actualització Desembre 2021