Pàgina Principal

L'altaveu Emissió d'ones de ràdio

  
4.    L'AMPLIFICADOR
 
La funció d'un amplificador d'audio és la de pendre un senyal molt dèbil i convertir-lo en un senyal potent sense introduir cap més canvi en el senyal.

Amplificador


Qualsevol so està compost de moltes freqüències, és a dir, és una combinació de sons aguts (freqüències altes) i de sons greus (freqüències baixes). Totes les freqüències s'han d'amplificar igualment per a intentar no canviar la forma de l'ona (i per tant la qualitat del so) i això és molt difícil. Un amplificador que amplifica igualment totes les freqüències es diu que és lineal. Quan això no és veritat diem que el so es distorsiona. Tots els amplificadors presenten un cert nivell de distorsió que depèn de la potència d'entrada i de sortida de l'amplificador. A l'apartat 9 trobarà un  gràfic  que indica el nivell de distorsió de l'amplificador LM386n-1.

Quan un cantant canta davant d'un micròfon com el que hem estudiat, el micròfon genera un corrent altern d'una potència extremadament petita. Per aquest motiu, el micròfon es connecta a un preamplificador. A la sortida d'un preamplificador tenim un corrent altern més potent, però no suficientment potent com per a alimentar un altaveu de 2W, per exemple.

Aleshores, la sortida del preamplificador es connecta a un amplificador, que proporciona un corrent altern de potència suficientment elevada com per alimentar els altaveus. L'amplificador de la foto pot proporcionar una potència màxima de 12W.
 


Els cables que no es veu a on estan connectats van a parar a una font d'alimentació o a una pila.

Si fessim anar aquest sistema tal i com el veiem a la foto, saps que passaria? Doncs, que s'escoltaria un "pitido" que ens deixaria sords. Això és degut a que el so que surt per l'altaveu (per l'altaveu sempre surt so, encara que sigui només un petit soroll de fons degut al propi amplificador) entra pel micròfon, s'amplifica i torna a sortir per l'altaveu i així contínuament. D'aquest fenòmen s'en diu realimentació, i cal evitar-lo. Si mai has trucat a un programa de ràdio et pot haver passat el mateix, quan el so de la ràdio s'introdueix pel micròfon del telèfon.

L'altaveu Emissió d'ones de ràdio