Biologia 1r Batxillerat

Curs 2021-2022

La cèl·lula

Relació d'unitats didàctiques

1. La cèl·lula: unitat d'estructura i funció

2. Membranes cel·lulars i estructures sense membrana

3. Orgànuls cel·lulars delimitats per membranes

4. La reproducció i la relació de la cèl·lula eucariota

1. La cèl·lula: unitat d'estructura i funcióPresentacions de classe


-
El descobriment de la cèl·lula. La teoria cel·lular.

- Concepte de cèl·lula. Forma, mida i longevitat de les cèl·lules.

- L'estructura de les cèl·lules. Cèl·lules procariotes i eucariotes. Cèl·lules animals i vegetals.

- Microscòpia òptica i electrònica.


Altres materials de consulta


- Del micro al macrocosmos. Presentació zoom Terra - Cosmos

- Introducción a las células (Introducción a la biologia celular, editorial Panamericana)
- L'estudi de la cèl·lula i la teoria cel·lular (Editorial Castellnou)
- Els microscopis i la teoria cel·lular (Unitat didàctica editorial Barcanova)
- La teoria cel·lular (Unidad didáctica de Alejandro Portón, web Bionova.org)
- La célula (arxiu flash editorial SM, molt senzill)

- Orgánulos citoplasmáticos (arxiu flash recursos.cnice.mec.es)
- Organización célula vegetal (arxiu flash www.iesizpisuabelmonte.es)
- El microscopio óptico. Observación (Universidad politécnica de Valencia)

Activitats complementàries


- Activitats citologia. Reconeixement d'estructures.

- La célula. Ejercicios con respuesta (Web de Jose Luis Sanchez Guillen)
- Las formas de organización de la vida. Actividades interactivas 1-5  (fuente Proyecto Biosfera)
- La célula: composición, estructura y función. Actividades interactivas 1-4 (fuente Proyecto Biosfera)
- Pràctica de laboratori. Observació d'epidermis de ceba. Osmosi.


Enllaços web d'interès


-
La cèl·lula. Atles d'histologia animal i vegetal. (Molt complet)

-
Cell Size and Scale (Web Learn. Genetics)

- Las formas de organización de la vida (Web Proyecto Biosfera 1º Bachillerato)
- La célula: composición, estructura y función (Web Proyecto Biosfera 2º Bachillerato)
- Apuntes, ejercicios, esquemas y presentaciones sobre la célula. (Web de Jose Luis Sanchez Guillen)
- Atlas de histología (Facultad de medicina. UNAM)
-
En el interior del cuerpo humano (elmundo.es)

Documentals


-
La cèl·lula. La química de la vida. (Canal Odisea. Un recorregut pel desenvoluipament de la Teoria cel·lular)
- Bacteris de l'intestí a Mart (Vídeo del programa "Què, qui, com" de TV3)

Pràctiques de laboratori


- Observació de fenòmens osmòtics en epidermis de pètals

- Observació de cèl·lules d'epidermis de ceba

2. Membranes cel·lulars i estructures sense membranaPresentacions de classe


- La membrana plasmàtica.

- El transport a través de la membrana plasmàtica.

- Les membranes de secrecions: la paret cel·lular i la matriu extracel·lular.
- El citoplasma. El citosol. El citoesquelet.
- El centrosoma. Cilis i flagels. Els ribosomes.
- A fons: l'impuls nerviós

Altres materials de consulta


- Estructura cel·lular.  (Unidad didáctica de Alejandro Portón, web Bionova.org)
- Fisiología cel·lular. Función de nutrición.   (Unidad didáctica de Alejandro Portón, web Bionova.org)
- Membranas biológicas.  (Unidad didáctica de J.L.Sanchez Guillen, IES Pando)
- Citosol y citoesqueleto. (Unidad didáctica de J.L.Sanchez Guillen, IES Pando) 


Activitats complementàries


- La célula. Ejercicios con respuesta. (Web de Jose Luis Sanchez Guillen)
- La célula: composición, estructura y función. Actividades interactivas 5 - 9 (fuente Proyecto Biosfera)

Enllaços web d'interès


- La célula: composición, estructura y función (Web Proyecto Biosfera 2º Bachillerato)
3. Orgànuls cel·lulars delimitats per membranesPresentacions de classe


- El reticle endoplasmàtic i l'aparell de Golgi.

- Lisosomes. Vacúols. Peroxisomes i glioxisomes.

- Orgànuls transductors d'energia: els mitocondris i els cloroplasts.

- El nucli cel·lular. La cromatina i els cromosomes.


Altres materials de consulta


- Estructura cel·lular.  (Unidad didáctica de Alejandro Portón, web Bionova.org)
- Sistemas de membrana (Unidad didáctica de J.L.Sanchez Guillen, IES Pando)
- El nucleo celular en interfase (Unidad didáctica de J.L.Sanchez Guillen, IES Pando)
- Golgi (arxiu flash www.biologymad.com)
- La célula. Unitad estructural y funcional. El núcleo. (Presentación power point editorial Santillana)

Activitats complementàries


- Actividades interactivas. Las formas de organización de la vida  (fuente Proyecto Biosfera)
- La célula: composición, estructura y función. Actividades interactivas 9 - 18 (fuente Proyecto Biosfera)

Enllaços web d'interès


- La célula: composición, estructura y función (Web Proyecto Biosfera 2º Bachillerato)
4. La reproducció i la relació de la cèl·lula eucariotaPresentacions de classe


- La divisió cel·lular. El cicle cel·lular: la interfase

- La divisió cel·lular. El cicle cel·lular: la mitosi.

- Formes de reproducció cel·lular

- La meiosi.

- Cicles biològics

- Meiosi, diversitat i Simpsons...

-
Dibuix pissarra de la profase I

- La funció de relació cel·lular

Altres materials de consulta


- Fisiología cel·lular. Reproducción y relación.  (Unidad didáctica de Alejandro Portón, web Bionova.org)
- El nucleo celular en interfase (Unidad didáctica de J.L.Sanchez Guillen, IES Pando)
- Los cromosomas (Unidad didáctica de J.L.Sanchez Guillen, IES Pando)
- Poster genoma humà (Human Genom Project Information Archive)
- La división celular. Mitosis (Unidad didáctica de J.L.Sanchez Guillen, IES Pando)
- Meiosis (Unidad didáctica de J.L.Sanchez Guillen, IES Pando)
- Reproducción asexual en organismos unicelulares (arxiu flash molt senzill, recursostic.educacion.es)
-
La reproducción (y el resto de la vida) de las células (B.log.ia 2.0)
-
La mitosis y su regulación (Alfredo Rodríguez-Gómez and Sara Frías Vázquez)
Enllaços web d'interès


- El ciclo celular (Animaciones biologia. Web de Jose Borreguero Rolo)
- Animaciones ciclo celular, mitosis y meiosis (Web Hipertextos del área de la biología)
- Cromosomas, mitosis y meiosis (Web Bioinformàtica. Universitat Autònoma de Barcelona)
- Genética humana (Unidad didáctica interactiva. Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia)
- Genética. La base química de la herencia  (Web Lourdes Luengo)Tornar


Cinta Alemany (maleman1@xtec.cat)

Institut Dertosa

pàgina en actualització
Pàgina en procés continu d'actualització.
Última actualització Març 2022