Biologia 2n Batxillerat

Curs 2020-2021

Metabolisme cel·lular

Relació d'unitats

1. El metabolisme cel·lular i els enzims

2. El catabolisme

3. L'anabolisme autòtrof

4. L'anabolisme heteròtrof

Presentacions de classe


-
Repas biomolècules de 1r

-
L'ATP

-
Tipus de metabolisme

-
Energia lliure. Idees bàsiques

-
Els enzims

-
Enzims al·lostèrics. Regulació vies metabòliques

-
Inhibició per retroalimentació: síntesi isoleucina
-
Els coenzims

-
Classificació dels enzims
-
La nicotinamida-adenina-dinucleòtid (NAD+)
-
Reaccions redox i metabolisme
- El catabolisme. Introducció
-
L'alliberació gradual d'energia en el catabolisme

- Respiració vs fermentació
-
El catabolisme dels glúcids

- Panoràmica general del catabolisme (Esquema)
- Els pigments fotosintètics (Dossier de teoria)
- La fotosíntesi
-
La quimiosíntesi

- L'anabolisme heteròtrof

Dossiers i altres presentacions de consulta (pdf)


- Els enzims (Unidat didàctica de J.M Carrasco, Web El suro d'experimentals)
- Metabolismo. Enzimas (Unidad didáctica de J.L.Sanchez Guillen, IES Pando)
- Metabolismo energético (Unidad didáctica Bioquimica humana, editorial Panamericana)
- Metabolismo. Fotosíntesis (Unidad didáctica  de J.L.Sanchez Guillen, IES Pando)
- Metabolismo. Catabolismo de la glucosa (Unidad didáctica de J.L.Sanchez Guillen, IES Pando)
- Introducción al metabolismo (Presentacion, Biologia Campbell, editorial Panamericana)
- La respiración celular (Presentacion, Biologia Campbell, editorial Panamericana)

Activitats complementàries


- Els enzims. Activitats.
-
La fotosíntesi. Fitxa d'activitats (font CESIRE)
- Nutrición y catabolismo (fuente editorial Sm.Profes.net)
- La glucólisi: una ruta muy común (fuente editorial Sm.Profes.net)
- Fermentación y respiración... ¿Aerobia o anaerobia? (fuente editorial Sm.Profes.net)
- La nutrición autótrofa o la fijación del carbono (fuente editorial Sm.Profes.net)

Enllaços web d'interès


- Recursos diversos sobre metabolisme (apunts, animacions, lamines... bioygeo.manuelgvs.com)

-
Temas de metabolismo (Alejandro Portón, web Bionova.org)
Tornar


Cinta Alemany (maleman1@xtec.cat)


pàgina en actualització
Pàgina en procés continu d'actualització.
Última actualització Setembre 2020