Pàgina Principal


Emissora de 1MHz Enllaços


 

CRÈDIT 3


 

UNITAT 1: L'EMPRESA


 
0. Introducció

En el trimestre anterior vas estar fent el circuït d'un receptor de ràdio. Ara, imagina que vols muntar una empresa de fabricació de radios.

En les activitats següents es demana buscar un nom adeqüat per a la vostra empresa. També haureu de dissenyar un logotip que fareu servir per a identificar la vostra empresa i que haurà d'aparèixer a la capsa de la vostra ràdio i en tots els documents relacionats: manual d'instruccions, embalatge, anuncis, etc.

Pensa que tot el que aprenguis en aquest apartat et pot ser útil si algún dia decideixes muntar el teu propi negoci.
 


 
1. Introducció
 

El nom d'una empresa és molt important perquè:

El nom identifica l'empresa en l'àmbit comercial.
Quan s'ha de triar el nom d'una empresa cal tenir en compte un conjunt de factors que poden ser fonamentals per al futur de l'empresa:
 
El nom convé que sigui senzill i fàcil de recordar.

Pot tenir relació amb l'activitat de l'empresa o amb el nom dels seus fundadors.

Pot ser convenient que no s'assembli amb el d'altres cases comercials.

Pot facilitar anunciar el producte.


Activitat 1.1 (en grup). Noms d'empreses

A internet, en un buscador com ara Yahoo o Google, busca la pàgina web de diverses empreses importants
i determina o imagina sota quins criteris han triat el seu nom. Algunes empreses ho expliquen i d'altres no, per tant hauràs de mirar-ne unes quantes.

Un exemple en el que predomina el nom de família és el de Honda o el de Ferrari:
Un exemple curiós és el de la petrolera Shell.

 

Activitat 1.2 (en grup). El Nom de la vostra l'Empresa

Inventa un nom original per a la teva empresa de fabricació de radios.
Enumera els possibles noms que heu anat pensant però que heu descartat (mínim 5).
Explica perquè heu agafat un determinat nom i heu refusat els altres.


 
2. Disseny d'un logotip
 

Vocabulari:

Símbol: Um símbol és una figura, un ésser viu o una cosa que es fa servir com a representació d'un altra cosa perquè s'hi assembla o per una convenció. L'olivera i el colom són símbols de la pau.

Icona: Imatge que representa alguna cosa perquè se li assembla.

Logotip: Un logotip és un dibuix o un grup de lletres que representa una empresa, una marca o una organització i que surt sempre en els seus productes, en els anuncis, etc.
 

Un Logotip:

Simbolitza o representa l'empresa o una entitat.

Consisteix en una icona o símbol distintiu, i/o una combinació de lletres, degudament treballades, formant un conjunt estèticament agradable.

Hi ha casos en què el logotip consisteix només en un dibuix prou representatiu per ell mateix, sense lletres, però que permet, a qui l'observa, saber fàcilment a que es refereix.
 
 

Activitat 2.1 (en grup). Col·lecció de logotips

Fes una col·lecció de 20 logotips d'empreses, organitzacions o entitats, el més dispars possibles (bancs, petroleres, fabricants d'ordinadors, productes alimentaris, etc) i per a cadescun d'ells explica'n les característiques, digues el significat de l'icona si n'hi ha i intenta justificar-ne el diseny. En moltes pàgines web de les propies empreses en trobaràs l'explicació.

Exemples:

Empresa: Nestle

Àmbit: Alimentació

Logotip:

Caraterístiques: Una de les principals branques d'investigació d'aquesta empresa ha estat el desenvolupament de productes per als infants, en especial llets substutives a la materna. Aquest fet es reflecteix en el logotip, on es pot veure un ocell alimentant als seus fills.
 


Empresa: Imation

Àmbit: Informàtica

Logotip:

Característiques:
 

Segons el propi fabricant:

"Our brand mark brings together our core values to create the unique identifier for Imation. Our logo is a visual depiction of the creative touch and spirit of collaboration that exemplifies Imation. "


Entitat: "La Caixa"

Àmbit: financer

Logotip:

Descripció:
 

Segons la propia entitat:
"A la darreria dels anys setanta es decidí crear una identitat corporativa pròpia, molt diferenciada de la resta d'entitats financeres espanyoles. Es pretenia que dotés "la Caixa" d'una personalitat única fàcilment identificable i, a més, que els nostres clients poguessin fer-se-la seva. Es va encarregar a l'empresa Landor Associates la realització d'aquesta tasca. D'entre les diferents propostes presentades, es trià la que semblava més apropiada i innovadora: sol.licitar a Joan Miró, l'artista més significatiu de Catalunya i les Balears, i reconegut universalment, la realització d'un tapís del qual se'n pogués aïllar algun element emblemàtic.

Així, l'any 1980, l'estrella i els seus colors -tan mediterranis i característics de l'obra de Joan Miró- van esdevenir el nostre símbol. A partir d'aquell moment, el símbol de "la Caixa" ha estat un element innovador que ha creat tendència en el sector financer espanyol pel que fa al camp de la imatge corporativa. La seva àmplia presència al carrer i en els mitjans de comunicació ha fet que l'estrella de "la Caixa" sigui familiar arreu del país"


 
Empresa: Computer Vision Laboratory

Àmbit: Visió amb ordinadors.

Característiques:

Segons la pròpia empresa:

"In the logotype you can find the characters "C", "V", and "L", which is the acronym for "Computer Vision Laboratory".

The colored "C" shape is part of the output from the orientation operator, run on a circular test pattern. The color indicates the local orientation in the image (green means vertical, red horizontal). The black lines could be seen as the directions of the quadrature filters used to produce the orientation result.

The black lines could also be seen as clock hands, referring to image time sequences. More generally, they can be interpreted as basis functions in any multidimensional signal space".
 


 
Activitat 2.2: Disseny d'un logotip per a la vostra empresa (en grup)

Dissenyeu dos logotips diferents per a la vostra empresa (un a mà i l'altre amb l'ordinador). El logotip fet a ma cal que no superi la grandària d'un full DIN A4.

Expliqueu-ne el procés d'elaboració.

Trieu-ne un, que serà el que incloureu a la vostra ràdio. Justifiqueu racionalment la vostra elecció.

Si heu triat el que heu fet a ma, escanajeu-lo i obtingueu-ne un fitxer amb el format jpeg o gif.
 

Exemple de disseny de logotip:

Disseny del logotip del portal d'internet arturosoria.com: http://www.arturosoria.com/nomomedia/art/logo.asp

Emissora de 1MHz Enllaços