Pàgina inicial oposicionsTemari Biologia i Geologia

 

A continuació es presenta la relació de temes als que es pot accedir. Els temes de l'especialitat de Biologia i Geologia han estat preparats per Cinta Alemany. Es troben en format pdf.


Tema 1.

La Terra a l’univers. Geologia dels planetes. Origen de la Terra.

 Tema 2. 

Estructura i composició de la Terra. Els mètodes d’estudi.

 Tema 3.

La matèria mineral i la matèria cristal·lina. Propietats i mètodes d’estudi.

 Tema 4. 

El magmatisme. Les roques ígnies més importants.

 Tema 5. 

El metamorfisme. Les roques metamòrfiques més importants.

 Tema 6. 

Els ambients sedimentaris. Litogènesi. Les roques sedimentàries més importants.

 Tema 7.

Minerals petrogenètics. Minerals i roques d’interès petrogenètic.

 Tema 11.

L'atmosfera: estructura, composició i dinàmica. La contaminació atmosfèrica. Mètodes de determinació i de correcció.

 Tema 12.

La hidrosfera. El cicle de l'aigua. La contaminació de l'aigua. Mètodes d'anàlisi i de depuració. El problema de l'escassetat d'aigua.

 Tema 18.

La Terra, un planeta en continu canvi. Els fóssils com a indicadors. El temps geològic. Explicacions històrriques al problema dels canvis.

 Tema 26.

Mètodes d'estudi de la cèl·lula. Cèl·lules procariotes i eucariotes. La cèl·lula animal i vegetal.

 Tema 27.

La membrana plasmàtica i la paret cel·lular. Citosol i citoesquelet. Sistemes de membranes i orgànuls. Motilitat cel·lular.

 Tema 37.

Les plantes II. Coniferòfits i angiospermatòfits. Caracters generals, origen, classificació i ecologia. Famílies i espècies d'arbres i arbustos espanyols més representatius. La destrucció dels boscos. La repoblació i les mesures preventives.

 Tema 47.

Ecologia. Poblacions, comunitats i ecosistemes. Dinàmica de les poblacions. Interaccions amb l'ecosistema. Relacions intra i interespecífiques.

 Pàgina inicial oposicionsPágina principal web