OPOSICIONS PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI


En aquesta pàgina trobaràs alguns dels temes de les especialitats de Biologia i Geologia  i de Física i Química, tots referents a l'annex 3 de l'ordre de 9 de setembre de 1993, (BOE núm. 226, de 21.9.1993) . També hi ha una programació didàctica complerta de Ciencies de la naturalesa per a 1er de ESO (LOGSE) i una programació complerta de Física de 2n de batxillerat (LOE). Proximament es penjaran també les programacions de Biologia de 3er ESO i dels dos cursos de batxillerat.

Temari de Biologia i Geologia

Temari de Física i Química

Programació Ciències de la naturalesa 1er ESO LOGSE

Programació Biologia i Geologia 3er ESO LOE

Programació Física 2n Batxillerat LOE

Programació Biologia 1er Batxillerat LOE

Programació Biologia 2n Batxillerat LOE

 

Página principal web