Biologia 2n Batxillerat

Curs 2020-2021

Immunologia

Relació d'unitats

1. El procés immunitari

2. Anomalies del sistema immunitari

Presentacions de classe


-
Procés immunitari. Defenses externes
- Procés immunitari. Defenses internes

- Òrgans limfoides. Antígens i anticossos
- El sistema del complement i l'interferó
- Anomalies del sistema immunitari: autoimmunitat

- Anomalies del sistema immunitari: hipersensibilitat

- Anomalies del sistema immunitari: immunodeficiència

- Anomalies del sistema immunitari: trasplantaments

- El càncer i el reconeixement immunitari

- Immunoteràpia. Anticossos monoclonals


Dossiers i altres presentacions de consulta (pdf)


- Alteraciones del sistema inmunitario (Unidad didáctica editorial McGraw Hill)
- Virus d'inmunodeficiencia humana (HIV) (presentación  sobre el HIV, fuente GENMIC Universidad de Navarra)
- Defensa frente a microorganismos. Dossier (fuente GENMIC Universidad de Navarra)
- Defensa frente a microorganismos. Presentación (fuente GENMIC Universidad de Navarra)
- Inmunología. Presentación. (fuente Sanchez Guillen IES Pando Oviedo)
- Anticuerpos monoclonales terapeuticos (GENOMA ESPAÑA/FUAM)

-
Artritis reumatoide (Infográfico clínica universidad de Navarra)

Activitats complementàries


- Actividades interactivas (fuente Proyecto Biosfera)
- Ejercicios de inmunología (fuente Junta de Andalucía)

Enllaços web d'interès


- Inmunología (web Proyecto Biosfera, curso 2º de Bachillerato)
- Virología. Virus de la Inmunodeficiencia humana (web Microbiología! Outside. Argentina)
- Què en saps del VIH i de la sida? (web de divulgació IrsiCaixa)
- Temas de inmunología (Universidad de Granada)Tornar


Cinta Alemany (maleman1@xtec.cat)

Institut Dertosa


pàgina en actualització
Pàgina en procés continu d'actualització.
Última actualització Abril 2021