Biologia 2n Batxillerat

Curs 2020-2021

Genètica i evolució

Relació d'unitats

1. Genètica mendeliana i complexa

2. Genètica de poblacions i evolució


1. Genètica mendeliana i complexaPresentacions de classe


-
Experiments i lleis de Mendel

- Genètica no mendeliana

- Herència mendeliana en l'ésser humà

- Repas visual de la meiosi  (font Campbell)
- Teoria cromosòmica de l'herència
- Lligament i recombinació

- Herència del sexe


Dossiers i altres presentacions de consulta (pdf)


- Herencia genética. Presentación. (J.L. Sanchez Guillen.)
- Herencia genética. Dossier. (J.L. Sanchez Guillen)
- Genes y herencia (Unidad didáctica editorial McGraw Hill)

- Genética mendeliana y sus desviaciones (Presentación Dra. Herminia Loza, Universidad de México)
- Introducción a la genética (Unidad didáctica, "Genética. Un enfoque conceptual". Editorial Médica Panamericana)
- Principios básicos de la herencia (Unidad didáctica, "Genética. Conceptos esenciales". Editorial Médica Panamericana)
- Poster genoma humà (Human Genom Project Information Archive)

Activitats complementàries


- Problemes de genètica
- Problemes de genètica. Ampliació
- Problemas resueltos  (fuente blog profedenaturales)
- Actividades interactivas  (fuente Proyecto Biosfera)
- Conjunto de problemas y guías (fuente El Proyecto Biológico. Universidad de Arizona)

Enllaços web d'interès


- Las leyes de la herencia. Las leyes de Mendel  (nivell 4r ESO, web Proyecto Biosfera)
- Las bases de la herencia (nivell 2n de batxillerat, web Proyecto Biosfera)
- Genética mendeliana  (Pàgina del profe pere)
- Genética. La base química de la herencia  (Web Lourdes Luengo)
- Apuntes de genética (Universidad Complutense de Madrid)
- Learn. Genetics. Genetic Science Learning Center (University of Utah HEALTH SCIENCES)
2. Genètica de poblacions i evolució
Presentacions de classe


- Teories de l'evolució
- Proves de l'evolució
- Genètica de poblacions i especiació
Dossiers i altres presentacions de consulta (pdf)


-
Evolución y origen de la vida (IES Suel. Fuengirola)
-
Teorias evolutivas (IES Suel. Fuengirola)
- La teoría de la evolución y el origen del ser humano (Unidad didáctica editorial Casals)
- Historia de las ideas evolucionistas (Presentación Facultad ciencias Montevideo)
- Origen noves espècies (Presentació UIB)
- Ciencia, evolución y creacionismo (Fuente: Sociedad Española de Biología Evolutiva, sesbe)
- Evolución. Germinación de una idea (Unidad didáctica introductoria. Editorial Panamericana)
Projecte Biologia en context (Font: web CESIRE, centre de documentació i experimentació en ciències)

Evolució: biodiversitat i canvi


-
La ciència no sempre és exacta! (Fitxa d'activitats)
- Quina és la història dels llangardaixos de les illes canàries? (Fitxa d'activitats)
- Explora les paradoxes de la biodiversitat (Llegeix i contesta)
-
Quina pot ser l'evolució futura de la biodiversitat? (Llegeix i aprèn)
-
Fills de l'atzar. David Bueno i Torrens  (Article periodístic molt interessant)
-
Parlem de pingüins (Fitxa d'activitats)
Enllaços web d'interès


- La evolución (Pàgina del profe pere)
- La evolución. El origen de la vida (web Proyecto Biosfera curso 4º ESO)
- Darwin. El padre de la evolución (todo sobre Darwin, fuente el mundo.es)
- Darwin. El genio de los orígenes (Darwin, su obra e importancia para la biología moderna. Fuente SinDioses.org)
- La web de Evolutionibus (Pasado, presente y futuro de una revolución científica)
- Banc de dades de la biodiversitat de Catalunya


Tornar


Cinta Alemany (maleman1@xtec.cat)

Institut Dertosa


pàgina en actualització
Pàgina en procés continu d'actualització febrer 2021