Ciències de la Terra i del medi ambient   
                            
      

Curs 2010-2011
Presentacions de classe.


  

1er BATXILLERAT
  2n BATXILLERAT 

Teoria de sistemes  (web de Jose Mª Carrasco)

Atmosfera: Composició i estructura  (web de Jose Mª Carrasco)

Sistema Terra (web de Jose Mª Carrasco)
Dinàmica atmosfera 1 (web de Jose Mª Carrasco)

Riscos (web de Jose Mª Carrasco)
Dinàmica atmosfera 2 (web de Jose Mª Carrasco)

Minerals (web de Jose Mª Carrasco)
Núvols i precipitacions  (web de Jose Mª Carrasco)

Roques sedimentèries (web de Jose Mª Carrasco)
Riscos relacionats amb les precipitacions (web de Jose Mª Carrasco)

Roques endògenes (web de Jose Mª Carrasco)
Contaminació atmosfèrica (web de Jose Mª Carrasco)

Quan la Terra tremola (web de Jose Mª Carrasco)
Impactes atmosfera (del llibre de Castellnou edicions)

Una radiografia de la Terra (web de Jose Mª Carrasco)
Els usos de l'aiguaEl sòl: riscosRecursos edafosferaImpactes al sòl: la contaminacióExplotacions mineres

 
 Altres recursos i enllaços interessants


Web de José Mª Carrasco

Principals plaques tectòniques

Dibuix Estructura interna de la Terra: model estàtic i dinàmic

Los minerales (Webgeology)

Los terremotos (Webgeology)

Cerca de minerals (UNED)

Magmatismo y rocas magmáticas (Webgeology)

Deformación de rocas. Geología estructural (Webgeology)