Biologia 1r Batxillerat

Curs 2021-2022

Genètica molecular

Relació d'unitats didàctiques

1. Duplicació del DNA i biosíntesi de proteïnes

2. Les mutacions i els gens.

1. La duplicació del DNA i la biosíntesi de proteïnesPresentacions de classe


-
La duplicació del DNA. Propietats

- La duplicació del DNA. Mecanisme

- El problema al final de la replicació

- La transcripció del DNA

- La traducció o biosíntesi de les proteïnes

- La teoria "un gen - un enzim"

-
El control de l'expressió gènica


Altres materials de consulta


- El ADN como portador de la información genética. Dossier. (fuente Sanchez Guillen IES Pando Oviedo)
- Meselson and Stahl Experiment (arxiu flash editorial McGraw-Hill)
- DNA Replication Fork (arxiu flash editorial McGraw-Hill)
- DNA Replication (arxiu flash LearnersTV)
- DNA Replication 2 (arxiu flash St. Olaf College)
- How nucleotides are added in DNA replication (arxiu flash editorial McGraw-Hill)
- La duplicació del DNA i l'escurçament dels extrems. (formación virtual editorial panamericana)
- DNA replication (animació divertida) (font @Amoeba Sisters)

- La replicación del ADN. Dossier (fuente Sanchez Guillen IES Pando Oviedo)

- El ciclo celular. La replicación. Presentación (fuente Sanchez Guillen IES Pando Oviedo)
- Transcripción y traducción de la información genética. Dossier (fuente Sanchez Guillen IES Pando Oviedo)
-
Global vision of translation (Bioquímica. Conceptos esenciales. Web editorial panamericana)

Activitats complementàries


- La transcripció. (Centre de Documentació i Experimentació en Ciències )
- La replicación del ADN. Actividades 1-6. (fuente Sanchez Guillen IES Pando Oviedo
- Transcripción y traducción de la información genética. Actividades 1-21  (fuente Sanchez Guillen)

Enllaços web d'interès


- Genética. La base química de la herencia  (Web Lourdes Luengo)
2. Les mutacions i els gens.Presentacions de classe


- Les mutacions. Mutacions gèniques i cromosòmiques.

- Les mutacions. Mutacions genòmiques.

- L'evolució del concepte de gen.

-
L'organització dels genomes. Projecte genoma humà.
-
El càncer: una malaltia genètica.

Altres materials de consulta


- Las mutaciones. Dossier  (fuente Sanchez Guillen IES Pando Oviedo)

Activitats complementàries


- Exercicis sobre mutacions


Enllaços web d'interès


-
Blog de divulgación revista Genética Médica

- Concepto de gen y regulación de la expresión genética (B.log.ia 2.0)
- Poster genoma humà (Huma nom Project Information Archive)Tornar


Cinta Alemany (maleman1@xtec.cat)

Institut Dertosa
pàgina en actualització
Pàgina en procés continu d'actualització.
Última actualització Maig 2022