6. L'ésser humà i les funcions vitalsEn l'ésser humà les cèl·lules s'organitzen en teixits, òrgans, aparells i sistemes que treballen coordinadament per dur a terme les tres funcions vitals: nutrició, relació i reproducció. A continuació, veurem en què consisteix cadascuna i, al llarg de les unitats següents, les explicarem detalladament.

Funció de nutrició

Mitjançant la nutrició, l'ésser humà pren aliments i oxigen de l'exterior, els transforma i n'obté matèria i energia. La matèria passa a formar part del seu propi cos permetent el creixement i renovació dels teixits; l'energia fa possible que es duguin a terme totes les activitats de l'organisme.

Els aparells que hi intervenen són els següents: aparell digestiu, aparell respiratori, aparell circulatori i aparell excretor.

Funció de nutrició


Funció de reproducció

Mitjançant la funció de reproducció, neixen nous individus semblants als seus progenitors.

L'aparell encarregat de dur a terme aquesta funció és l'aparell reproductor, que és diferent en l'home que en la dona perquè el seu paper en la reproducció també és diferent.

Funció de reproducció (dona) Funció de nutrició (home)Funció de relació

Mitjançant la funció de relació, percebem l'informació de l'exterior i de l'interior del cos, analitzem aquesta informació i emetem la resposta necessària en cada moment.

Els òrgans i sistemes implicats en la relació són: els òrgans dels sentits i els receptors interns, el sistema nerviós, l'aparell locomotor i el sistema endocrí.

Funció de relació