3. La morfologia de la cèl·lulaLa cèl·lula és la unitat mínima de vida capaç de dur a terme les tres funcions vitals (nutrició, relació i reproducció). Tots els éssers vius estan constituïts per una o més cèl·lules, per això és diu que la cèl·lula és la unitat estructural i funcional dels éssers vius.

Els éssers vius unicel·lulars estan formats per una sola cèl·lula, mentre que els pluricel·lulars estan constiutïts per nombroses cel·lules.

Una de les característiques més importants de les cèl·lules és el tipus d'estructura que presenten.

Les cèl·lules, segons siguin d'estructura senzilla o complexa, es divideixen en procariotes i eucariotes. Les cèl·lules eucariotes tenen un nucli dins del qual hi ha protegit el material genètic. El material genètic de les cèl·lules procariotes no es troba tancat dins d'un nucli.

Les cèl·lules que formen les plantes, el animals, els fongs, les algues i els protozous tenen estructura eucariota. Els bacteris presenten estructura procariota.

Totes les cèl·lules humanes són eucariotes.

En totes les cèl·lules eucariotes es distingeixen tres parts fonamentals: la membrana plasmàtica, el citoplasma i el nucli.

  • Els organuls cel·lulars són compartiments de l'interior de la cèl·lula, delimitats per una membrana. Cada orgànul cel·lular està especialitzat en una funció.


Organuls_celula_animal

Font: Biologia i Geologia 3er ESO editorial Edebé